Previous slide
Next slide

Sławomir Radecki
Kierownik Jakości

Nasza strategia jakości

Dział Jakości dba o to aby każda dysza, która opuszcza mury firmy spełniała wysokie wymagania klientów. Głównymi zadaniami Działu Jakości jest nadzór nad procesami wytwórczymi w firmie. Dotyczy to nadzoru nad procesem produkcji poszczególnych elementów dysz oraz montażu gotowych dysz trafiających do klientów.

To jakość sprawia, że nasze produkty odnoszą sukces

Działania zaczynają się od kontroli dostaw, poprzez nadzór procesów po kontrolę gotowych dysz i ocenę ich efektywności. Wysoko wyspecjalizowana kadra specjalistów działu czuwa nad jakością wytwarzanych produktów 24 godziny na dobę.